Zoo Liberec

dobrodružství z poznání


Video

Porod žirafy Niobe
Zobrazit všechna videa

Magazín ZOO Liberec

06-01-15-11-21-19-magazin-zoo-liberec-66_kveten-2015jpg.jpg

Online hra o ZOO Liberec

www-hrajpg.jpg
Úvod Naše zoo ve světě Projekt KambaTiBaAka
Projekt KambaTiBaAka

KambaTiBaAka (což v místním jazyku Sango znamená „náhrdelník BaAka") je iniciativa, jejímž cílem je získání finančních prostředků, které poslouží ke zlepšení lékařské péče pro příslušníky etnické skupiny BaAka žijící v chráněných oblastech Dzanga-Sangha ve Středoafrické republice (CAR). BaAka se řadí mezi tzv. Pygmeje, avšak sami BaAka se takto neoznačují a považují toto označení za hanlivé.

Finance jsou získávány prostřednictvím prodeje tradičních náhrdelníků a ozdob.
Každý náhrdelník je jedinečným výrobkem, ručně vyrobeným z kůry liány, která se v
jazyce BaAků nazývá „kosa", a ozdobeným různými semeny či dřívky nalezenými přímo v pralese. Polovina peněz z prodeje náleží přímo výrobci daného náhrdelníku a polovina putuje do tzv. „zdravotního fondu". Fond je obhospodařován místní pobočkou WWF (Světový fond na ochranu přírody, World Wide Fund for Nature) v Bayanze v úzké spolupráci s komunitami BaAků. Zdravotní péče v CAR je na velmi nízké úrovni, mnozí BaAka nemají dostatek finančních prostředků, a proto často podléhají i běžně léčitelným onemocněním, jako je např. malárie. Díky iniciativě KambaTiBaAka mohou být BaAka ošetřeni za nepatrný poplatek na místní klinice a to bez ohledu na to, zda a kolik náhrdelníků vyrobili. Mj. ve spolupráci s WWF se snažíme o získání dalších finančních prostředků, které by umožnily zlepšit úroveň zdravotní péče (nákup vybavení a materiálu pro místní kliniku, zavedení nových diagnostických metod a zlepšení kvalifikace personálu).

Lidé BaAka - život plný změn

BaAka je polokočovné etnikum lovců - sběračů žijících v tropických deštných lesích Středoafrické republiky. BaAka jsou obdivuhodní nejen obrovskou znalostí rostlin a živočichů, ale zejména neuvěřitelnou orientací v prostředí pralesa. Nicméně tradiční způsob života BaAků je v současné době v ohrožení. V rámci vládních projektů vedoucích k násilnému usazování nebo v důsledku ztráty životního prostředí jsou BaAka nuceni se trvale usídlovat ve vesnicích. Společný život s ostatními skupinami obyvatelstva je většinou spojen s útlakem, nedostatkem možností výdělku, závislostí na alkoholu, novými nemocemi a celkovému rozvratu jejich tradičního způsobu života. Mnozí BaAka se však s takovým osudem nehodlají smířit a snaží se zamezit dalšímu potírání své vlastní identity a hledají nové možnosti seberealizace. S velkou hrdostí usilují také o zachování svých tradic. Zakoupením ručně vyrobených náhrdelníků pomůžete BaAkům zachovat si část jejich kulturního dědictví a umožníte jim vést v současných nelehkých podmínkách soběstačný a důstojný život.

Zdraví lidé - zdravé gorily

Schopností BaAků je využíváno v projektu „Primate Habituation Program" (PHP) spravovaného místními autoritami a WWF. Cílem PHP je habituace (tzn. navyknutí na přítomnost člověka) goril nížinných žijících v Dzanga-Sangha, a to především za účelem ekoturismu, ale i výzkumu. Gorily nížinné jsou na rozdíl od goril horských velice těžko habituovatelné a bez zkušeností a schopností BaAků by se nížinné gorily nikdy nepodařilo habituovat a blíže poznat jejich ekologii a chování. Role BaAků při ochraně a výzkumu goril je tedy nezpochybnitelná. Myšlenka iniciativy KambaTiBaAka vznikla díky německým a českým výzkumníkům (Daniela Hedwig - Max-Planck Institute, Německo; Klára J. Petrželková -Ústav biologie obratlovců AV ČR a ZOO Liberec) při výzkumu infekčních onemocnění goril a ostatních primátů. Přenosy patogenů mezi lidmi a lidoopy jsou již částečně prokázány a navíc onemocnění, jež nejsou nebezpečné pro lidi, mohou představovat významnou hrozbu pro volně žijící lidoopy. Toto riziko se výrazně zvyšuje u habituovaných skupin lidoopů, které jsou v úzkém kontaktu s místními stopaři a asistenty, ale také s výzkumníky a turisty. Proto je v rámci tohoto výzkumu sledován i zdravotní stav zaměstnanců PHP. Tento monitoring je důležitý pro zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a přispívá k zabránění přenosů infekčních onemocnění z lidí na gorily. Zajištěním nezbytné lékařské péče pro místní obyvatelstvo nepřímo přispíváme k ochraně goril a ostatních primátů ve Středoafrické republice, neboť přenos nemocí z lidí na lidoopy představuje  významnou hrozbu.

Jak získat náhrdelník BaAka?

Pokud chcete prostřednictvím našeho projektu pomoci lidem BaAka, stačí zakoupit některé z jejich náhrdelníků v e-shopu ZOO Liberecext. Zde jsou v prodeji i další etnopředměty, jejichž prodejem pomáháme různým lidem v různých koutech světa a jejich prostřednictvím i tamním zvířatům. O náhrdelnících se také dočtete na speciální stránce na Facebooku Kamba TiBa'Akaext

Daniela Hedwig (Max-Planck Institute, Německo)
Klára Petrželková (ZOO Liberec, Ústav biologie obratlovců AV ČR)

 

Zprávy z projektu:

2011 - v roce 2011 pokračoval v Dzanga-Sangha terénní výzkum v rámci tříletého projektu Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů (2008-2011) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Byly vzorkovány skupiny s různým stupněm kontaktu s člověkem, od plně habituovaných až po nehabituované. Evoluční blízkost mezi lidoopy a člověkem má za následek překryv patogenů včetně parazitů. Projekt si kladl za cíl vyplnit mezery ve znalostech jednobuněčných parazitů u lidoopů a popsat vliv přímého kontaktu s lidmi na komunity těchto parazitů. Očekávané výsledky přispěly k poznání evoluce studovaných parazitů a jejich hostitelské specifity a mohou mít pozitivní uplatnění i v praktické ochraně lidoopů.

2012 - respirační nákaza ve skupině goril - Respirační nákaza, CAR (45,06kB)

!Aktuální situace ve Středoafrické republice!

V prosinci 2012 vypuklo v CAR povstání, resp. občanská válka, vedené rebely ze sdružení Séléka, kvůli němuž muselo v zemi opustit své domovy na 200 tisíc lidí. Část z nich pak již odešla do okolních zemí, především Kamerunu, sever Konga a Čadu. Křehké příměří z ledna 2013 nevydrželo a povstalci v březnu dobyli hlavní město CAR Bangui. Prezident Francois Bozizé uprchl do zahraničí a novou hlavou země se prohlásil vůdce rebelů Michel Djotodia, který také sestavil takzvanou vládu národní jednoty. V zemi panuje neutěšená humanitární situace a dochází rovněž k excesům ve vztahu k životnímu prostředí, o čemž svědčí následující tisková zpráva WWF z 25. 4. 2013 - TZ WWF (25. 4. 2013) (57,77kB). (zpracováno z monitoringu tisku)

O situaci v CAR informovala 2. 5. 2013 v ranním vysílání ČT 24 Klára Petrželková - příspěvek ve stopáži 18:55 - 28:24 ke zhlédnutí zde:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/213411010110502-studio-6-ii/ext

 


  [ Zpět ]

Patříme k sobě

Centrum Archa
DIVIZNA
Lidové sady Liberec

Podrobná mapa zoo

09-18-14-03-13-25-mapa-webpng.png

Najdi nás na Facebooku!