Zoo Liberec

dobrodružství z poznání


Video

Porod žirafy Niobe
Zobrazit všechna videa

Magazín ZOO Liberec

06-01-15-11-21-19-magazin-zoo-liberec-66_kveten-2015jpg.jpg

Online hra o ZOO Liberec

www-hrajpg.jpg
Úvod Pro školy Zoo pro školy Pro 2. stupeň základních škol
ImgLoskuták niaský znovu objeven i zásluhou ZOO Liberec
19. července 2015 se vědeckému týmu ZOO Liberec a ISCP (Indonesian Species Conservation Program) podařilo na ostrově Nias poblíž Sumatry nalézt a vyfotografovat...
Více...
ImgZOO Liberec vyhlašuje opět sběr bicyklů pro Afriku
ZOO Liberec ve spolupráci s dobrovolníky pořádá další vlnu sběrné akce v rámci projektu Kola pro Afriku. Cílem projektu je shromáždit starší i novější...
Více...
Všechny novinky

Sociální sítě

06-06-13-03-24-33-fbjpg.jpg06-06-13-03-25-11-you-tubejpg.jpgpicasjpg.jpg

Pro 2. stupeň základních škol

Novinka!
K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd za 75 Kč/ žák (platí i pro pedagogický doprovod) obsahující hlavní jídlo + nápoj. Minimální počet je 20 strávníků! Objednávky zasílejte panu Máčkovi na adresu: macek@zooliberec.cz 6 dní před konáním programu!


Kontakty pro objednání programu:
Zuzana Šafaříková
email: safarikova@zooliberec.cz
tel.: + 420 487 377 120

Ing. Leoš Havle
email: havle@zooliberec.cz
tel.: + 420 487 377 128

Stahněte si do svého počítače přihlášku (.xls soubor), vyplňte ji a zašlete mailem na výše uvedené adresy!

1. Dobrodružství z poznání

Cílem je poznat chované druhy zvířat a seznámit se i se zástupci domácí fauny.
Komentovaná prohlídka ZOO, při které je kladen důraz na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat, včetně jejich významu pro člověka obecně. Děti se pomocí různých typů her učí vybrané druhy identifikovat a poznávat i jejich sociální chování.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.
Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi a člověkem. Hravou formou s využitím interaktivních prvků děti „navštíví" tundru, savanu, poušť a tropický prales. Naučí se chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech. Komentovaná prohlídka s průvodcem doplněná pracovními listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

3. Jací jsme

Cílem programu je ze získaného maxima informací vytvořit charakteristiku pozorovaného druhu včetně zdůvodnění a porovnání údajů o zvířeti: denní, noční, všežravec, starší jedinec, mládě, aktivní, pasivní...
Účastníci ve skupinách poznatky zpracovávají a zjišťují co mají společného zvířata i lidé. Učí se pracovat s pojmy instinkt, vrozené chování, základní životní potřeba, návyky, zkušenosti, enrichment...
Program pokrývá témata: Etologie, biologie cizokrajných zvířat, ochrana přírody, součástí jsou pracovní listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu

Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

4. Jací jsme - vůdce nebo diktátor

Cíl programu je zaměřený na určení podobností i rozdílů chování lidí a zvířat a prevenci proti nežádoucím jevům, jako je například šikana. Zodpovídá otázky - jaké chování je kruté, kdo je agresivní, kdo je predátor, kdo kořist... Děti přiměřenou formou zjišťují kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho vyplývá a jaké autority uznáváme v lidské společnosti.
Program pokrývá témata: Etologie, filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, základy společenských věd.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

5. ZOOexpedice

Program vede k získávání informací o potravním řetězci a využívá zákulisí ZOO - přípravnu krmiv a badatelnu. Hlavním tématem je fungování a náplň moderních ZOO, záchovné programy, biologie exotických zvířat, mezinárodní záchranné či vědecké projekty včetně významu zoologické zahrady včera a dnes. Mimo exkurze do zákulisí čeká děti poznávání a porovnávání velikostí, zabarvení, tvarů různých zoozajímavostí (svlečky, rohy, parazité...) i sestavování jídelníčku. Součástí je prohlídka ZOO s lektorem a pracovní listy.

Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 30 Kč na žáka
Maximální počet dětí ve skupině: 15!

6. Šelmoviny

Cílem programu je seznámit účastníky se zástupci kočkovitých, psovitých, promykovitých a dalších druhů šelem, s jejich základní charakteristikou, způsobem obživy, výskytem a chovem v zajetí. V tomto programu se děti setkají s pojmy predátor, kořist, potravní řetězec, instinkt apod. Součástí je porovnávání lebek kočkovitých šelem, chrupu, kůží a stop. Program doplňují pracovní listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

Přihláška k programu (22,5kB)
PL Všechno souvisí se vším (1078,22kB)
PL Jací jsme (3667,8kB)
PL Zooexpedice (725,87kB)
PL Šelmoviny (824,72kB)

 

 

 

  [ Zpět ]

Patříme k sobě

Centrum Archa
DIVIZNA
Lidové sady Liberec

Podrobná mapa zoo

09-18-14-03-13-25-mapa-webpng.png

Najdi nás na Facebooku!