Zoo Liberec

dobrodružství z poznání


Video

Porod žirafy Niobe
Zobrazit všechna videa

Magazín ZOO Liberec

06-01-15-11-21-19-magazin-zoo-liberec-66_kveten-2015jpg.jpg

Online hra o ZOO Liberec

www-hrajpg.jpg
Úvod Naše zoo ve světě Monitoring oslů somálských v Eritrei
Monitoring oslů somálských v Eritrei

Na monitoringu výskytu osla somálského ve východoafrické Eritrei spolupracuje ZOO Liberec od roku 2006 společně se švýcarskou zoologickou zahradou v Basileji. Aktivní záchraně divokých oslů a jejich případné reintrodukci ale zatím brání špatné civilizační podmínky v oblasti tzv. afrického rohu. Titulní snímek zachycuje karavanu putující přes Messir Plateau (Asa - ila) v Eritrei. Logo ZOO se objevuje na terénním automobilu, spolufinancovaném basilejskou a libereckou zahradou. Automobil je velmi přínosným nástrojem v pozorování a ochraně somálských oslů v této oblasti.

Osli somálští jsou jedním z nejohroženějších velkých savců vůbec. Ve volné přírodě se jejich stavy drží asi na 400 až 600 jedincích, dalších zhruba 150 exemplářů obývá světové zoologické zahrady.

Liberečtí osli v rezervaci v Džibutsku

Dva z libereckých oslů somálských - Shaq (*2006) a Bovu (*2008) - byli v polovině roku 2009 vyvezeni jako součást projektu francouzské ZOO Beauval a místní vlády do Džibutska. Společně s osly sem byly dopraveny i zebry Grévyho a přímorožci bejsa, tedy tři původní druhy, které buď z této oblasti buď již zmizely, nebo jsou na pokraji vyhubení.


Koncem března 2009 byla završena několikaletá snaha beauvalské ZOO a francouzského veterináře Bertranda Lafrance o návrat oslů somálských (Equus africanus somaliensis) do Džibutska, tedy země, kam tento druh svým výskytem historicky patří, ale byl zde ve čtyřicátých letech minulého století vyhuben. Lafrance v Džibutsku žije a vlastní cca 30 ha pozemků, kde na zhruba polovině provozuje chovné centrum DECAN pro gepardy (Acinonyx jubatus) a želvy a zároveň útulek pro zraněná či jinak handicapovaná zvířata místní fauny. Druhou část poskytl pro účely realizace ambiciozního projektu návratu druhů, které v Džibutsku v minulosti podlehly civilizačním tlakům, a sám se v něm aktivně angažoval. Po zdlouhavých jednáních a vyřizování nutné administrativy se projekt v první dubnové dny roku 2009 mohl konečně uskutečnit. EEP komisí vybraní osli z evropských chovů, kteří museli být na žádost autorit z IUCN bez výjimky vykastrováni, byli svezeni na pařížské letiště a přímým letem odcestovali do rezervace DECAN. Projektu se zúčastnila i ZOO Liberec. Do Džibutska poslala dva osly (Shaq a Bovu), ostatní přibyli ze ZOO Chemnitz, Gdaňsk a Beauval a s nimi bylo transportováno několik dalších zástupců zeber Grévyho a přímorožců bejsa. Na místě určeném pro jejich následující život vybudovali zaměstnanci DECANu jednoduché přístřešky a separační ohrady, celá plocha byla potom oplocena promyšleným a vyzkoušeným systémem několika typů zábran tak, aby se žádný z jedinců nedostal ven nebo nebyl ohrožován z prostoru vně rezervace. Kvůli dokonalému navození původních podmínek byly před příletem a introdukcí zvířat z evropských zoo dokonce odstraněny všechny nepůvodní invazivní druhy rostlin. Po prvním dnu stráveném v oddělených boxech byli osli vypuštěni do ohrad a následně do prostoru džibutského buše v rezervaci (spolu s nimi samozřejmě i přímorožci a zebry). V současnosti jsou všichni v pořádku aklimatizovaní, využívají celou plochu rezervace, jsou pouze přikrmováni a napájeni na několika pečlivě vybraných místech. Celý projekt měl původně ambice stát se reintrodukčním. První odhad počtu zvířat, jimiž měla být rezervace naplněna, byl výrazně vyšší s předpokladem, že po aklimatizaci a dokonalém zmonitorování dostupnosti místních potravních zdrojů budou vypuštěna do okolní přírody. Vedení Equid TAGU při IUCN však vyjádřilo přání vrátit Džibutsku osly repatriací (přirozeným rozšířením) ze sousední Etiopie a geneticky nemíchat původní populaci se zvířaty ze zajetí. Lze ale říci, že je celý projekt prvním krokem k návratu původních ztracených druhů do Džibutska, a to krokem místní politickou reprezentací, veřejností i médii více než pozitivně vnímaným a nadšeně přijatým.

Bc. Luboš Melichar
vedoucí zoologického oddělení ZOO Liberec

 

  [ Zpět ]

Patříme k sobě

Centrum Archa
DIVIZNA
Lidové sady Liberec

Podrobná mapa zoo

09-18-14-03-13-25-mapa-webpng.png

Najdi nás na Facebooku!