Zoo Liberec

dobrodružství z poznání


Video

Porod žirafy Niobe
Zobrazit všechna videa

Magazín ZOO Liberec

06-01-15-11-21-19-magazin-zoo-liberec-66_kveten-2015jpg.jpg

Online hra o ZOO Liberec

www-hrajpg.jpg
Úvod Ptáci kvakoš noční


kvakos-nocnijpg.jpg

kvakoš noční

Nycticorax nycticorax
Řád: brodiví
Zařazen do chovu zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.

ZOO Liberec momentálně tento druh nechová

S výjimkou Austrálie obývá kvakoš noční teplé části všech světadílů. Vyskytuje se na okrajích klidných vod, v blízkosti bažin nebo v mangrovovém porostu. Ze zimovišť migruje během dubna a května, navrací se v srpnu až říjnu. V ČR obývá především oblasti kolem rybníků v jižní Čechách a jihovýchodní Moravě. Dorůstá velikosti 56 – 65 cm, s rozpětím křídel 105 – 112 cm. Váží 0,5 – 0,8 kg. Má zavalité tělo s krátkýma nohama a silným krkem. Zbarven je šedobíle s černým temenem a zády. Hlava a křídla jsou okrouhlá. Ve svatebním šatě má na hlavě 2 – 4 zahnutá pera. Jejich vztyčením dávají mláďatům najevo, že je čas krmení. Při ohrožení vyvrhuje na útočníka zbytky ryb a vystřikuje bílý trus.

Hnízdí v koloniích i ve společnosti jiných volavkovitých ptáků nebo havranů. Toká od dubna až do července. Hnízdo má tvar koše a je postaveno z větví a prutů v blízkosti vody v houští nebo na stromech. Občas kvakoš zahnízdí v rozsáhlých bažinatých územích nebo lužních lesích. Samec utvoří základ hnízda a samice jej dostaví z materiálu, který ji přinese samec. Samice snáší 3 – 5 modrozelených vajec, z nichž se líhnou po 21 – 23 dnech mláďata. Po 20 dnech opouštějí hnízdo. Ve stáří 35 – 40 dnů jsou letuschopná, v 50 dnech samostatná. Pohlavně jsou dospělí již v prvním roce života. Kvakoš přes den nehybně vysedává na stromech či keřích. Aktivní je večer, kdy vyráží za potravou. Živí se rybami, žábami a hmyzem. Vyhledává i vejce a mláďata rybáků, ibisů nebo jiných ptáků. V místech s dostatečným množstvím potravy lze spatřit i několik tisíc kvakošů.

 

Patříme k sobě

Centrum Archa
DIVIZNA
Lidové sady Liberec

Podrobná mapa zoo

09-18-14-03-13-25-mapa-webpng.png

Najdi nás na Facebooku!