Zoo Liberec

dobrodružství z poznání


Video

Porod žirafy Niobe
Zobrazit všechna videa

Magazín ZOO Liberec

06-01-15-11-21-19-magazin-zoo-liberec-66_kveten-2015jpg.jpg

Online hra o ZOO Liberec

www-hrajpg.jpg
Úvod Ptáci ibis posvátný


ibis-posvatnyjpg.jpg

ibis posvátný

Řád: brodiví
Threskiornis aethiopicus
Zapsán v Červené knize ohrožených zvířat IUCN

ZOO Liberec momentálně tento druh nechová

Ibis posvátný obývá oblasti tropické Afriky a Madagaskaru. Zdržuje se v blízkosti vodních ploch (bažiny, jezera, zavlažovaná pole), na mořském pobřeží i v suchých stepích. Své jméno získal jako památku na starý Egypt, kde byl posvátným ptákem, ztělesňujícím boha písma a moudrosti Thowta. Dodnes jsou zde nacházeny mumie těchto ptáků. Do Egypta vždy přilétal před záplavami kolem Nilu. Řeka přinášela úrodné bahno, na kterém byli egypťané závislí, aby se zlepšila úrodnost jejich polí. Ibis dorůstá délky 65 – 89 cm, s rozpětím křídel 112 – 124 cm. Váží 1,5 kg a dožívá se 21 let. Tento pták má delší nohy, krk i prodloužený zobák, zahnutý dolů. Na hlavě jsou patrná lysá místa (kožovité záhyby). Létá za potravou nebo za příznivějším počasím.

Je společenským ptákem, hnízdí v koloniích až 200 jedinců, zahrnujících i jiné ptáky (volavky, kormoráni, čápi). Samec se samicí uzavírají svazek jen na jednu sezonu. Hnízda si staví na stromech, v trnitém křoví nebo mezi skalami z klacíků, trsů trávy apod. Samice snáší 2 – 5 vajec. Mláďata se líhnou po 29 dnech. V sezení se oba rodiče střídají. Po 35 – 40 dnech jsou vzletná. Dožívá se až 21 let. Potravu loví za dne, zobákem ponořeným do bahnitého dna řek a nádrží. Živí se převážně bezobratlými živočichy (kroužkovci, pavouci, koníci, sarančata, korýši, měkkýši, larvy), žábami a rybami. Dokáže ulovit i malé ptáky (kormorány).

 

Patříme k sobě

Centrum Archa
DIVIZNA
Lidové sady Liberec

Podrobná mapa zoo

09-18-14-03-13-25-mapa-webpng.png

Najdi nás na Facebooku!