Zoo Liberec

dobrodružství z poznání


Video

Porod žirafy Niobe
Zobrazit všechna videa

Magazín ZOO Liberec

06-01-15-11-21-19-magazin-zoo-liberec-66_kveten-2015jpg.jpg

Online hra o ZOO Liberec

www-hrajpg.jpg
Úvod Ptáci berneška kanadská


berneska-kanadska-brantacanadensisjpg.jpg

berneška kanadská

Branta canadensis
Řád: vrubozobí
Zapsána v Červené knize ohrožených zvířat IUCN

Rozlišovacím znakem této bernešky je černá hlava a krk s čistě bílými tvářemi a hrdlem. Vyskytuje se, mimo úplný jih země, po celém území Severní Ameriky. Nalézt ji můžete i v jižním Grónsku a na Aleutských ostrovech. Vysazena byla také v severní Evropě, Velké Britanii a na Novém Zélandě. Obývá především tundry, polopouště, stepi a prosvětlené lesy v blízkosti vody. Může se dožít až 40 let. Vytváří 11 ras od sebe se lišících velikostí a zbarvením. Jednotlivé rasy jsou více či méně ohroženy vyhubením. Díky důsledné ochraně se jejich populace obnovily. Bernešky velké spolu uzavírají doživotní svazky. Hnízda která staví z trsů trávy v křoví nebo na bahnitém ostrůvku, si urputně brání vůči všem. Až po vylíhnutí mláďat, ztrácejí bernešky agresivitu a postupně se sdružují do hejn, kde se snadněji ubrání nepřátelům. Živí se listy, trávou, výhonky nebo plody. Potravu vyhledávají na březích, dokáží ji ale i trhat z pod vodní hladiny.
 

Patříme k sobě

Centrum Archa
DIVIZNA
Lidové sady Liberec

Podrobná mapa zoo

09-18-14-03-13-25-mapa-webpng.png

Najdi nás na Facebooku!